ARBO ANNO NU, uw realistische arbodienst


Als arbodienst leveren wij alle noodzakelijke aanvullende arbodienstverlening. De Arbodienst beschikt over gecertificeerde en ervaren bedrijfsartsen en andere professionals om uw arbo- en verzuimbeleid integraal en preventief vorm te geven. Vanuit passie voor het vak leveren wij de kwaliteit die u verdient. U heeft de regie. Met inachtneming van onze eigen professionaliteit zullen wij u binnen de kaders van de voorschriften en protocollen zoveel als doenlijk ondersteunen om dit ook waar te maken.

Vanuit onze vroegere dienstbetrekkingen kennen wij de weg binnen het UWV en de interventie- en re-integratiewereld. Moet voor u als werkgever toch een hele opluchting zijn, zeker gelet op de komende ontwikkelingen in het kader van de modernisering Ziektewet.

ARBO Anno Nu is een middelgrote landelijke arbodienst. Voortbouwend op onze ervaring begeleiden onze deskundigen werkgevers en werknemers bij het inrichten en uitvoeren van het gezondheidsbeleid. Goede gezondheid en goede werkomstandigheden gaan hand in hand met doelgerichte verzuimbegeleiding en duurzame werkhervatting. Bij eventueel dreigend langdurig verzuim, werken wij met gecertificeerde bedrijfsartsen, uitsluitend op basis van verrichtingen.

ARBO Anno Nu onderscheidt zich door een hoge mate van deskundigheid en betrokkenheid. Een goed persoonlijk contact hebben wij dan ook hoog in ons vaandel staan. Liefst komen wij zoveel mogelijk bij klanten aan huis.

Duidelijke afspraken, snelle terugkoppelingen, wederzijds vertrouwen en een open communicatie maken maatwerk mogelijk en kwaliteit vanzelfsprekend. Deze wijze van werken, mede ondersteund door een geavanceerd en gebruiksvriendelijk automatiseringssysteem, wordt door onze klanten erg gewaardeerd. Dossiervorming is conform de wet verbetering poortwachter en zal de toets achteraf van het UWV in het algemeen glanzend kunnen doorstaan.
Waarom ARBO ANNO NU?

  • ✓ Goedkoop
  • ✓ Adequaat
  • ✓ Snel
  • ✓ Korte lijnen
  • ✓ Vanaf dag 1 actie gericht
  • ✓ Open communicatie